Tankar & Reflektioner

Hundspråk – viktigt att arbeta med avstånden

När man arbetar med hundar som har problem med exempelvis hundmöten är det en förutsättning att man arbetar med avstånden till andra hundar. För att lyckas med träningen så behöver man börja på ett avstånd där hunden klarar av att se andra hundar. Om hunden går upp i för hög stress och gör utfall så är man alldeles för nära. I det läget kan hunden inte ta till sig någon inlärning. Då är det bra att träna på att läsa sin hund och lära sig på vilket avstånd den klarar av att se andra hundar.

Jag tycker att det är viktigt att man inte känner att man gör fel när man undviker situationer och går undan med sin hund. Om man upplever att den situation man är påväg in i inte kommer att bli bra dvs. hunden kommer att göra utfall är det betydligt bättre att ta sig ur den situationen. För hundar som gör utfall regelbundet så blir utfallen snabbt en bra lösning för att ta sig ur jobbiga situationer där hunden vill få bort det som hotar den. Det är viktigt att tänka på och varje gång hunden gör ett utfall så blir det beteendet mer befäst, därför tycker jag att det är bättre att undvika situationer där hunden kommer att göra utfall och istället börja träna på rätt avstånd! Jag rekommenderar att man tar hjälp av en hundpsykolog som kan hjälpa till med den här typen av träning.

 

You Might Also Like