Tankar & Reflektioner

Hjälpa sin hund vid hundmöten

Det här inlägget handlar om hur man kan stötta, underlätta för sin hund och visa respekt mot andra hundar vid möten. Det är vanligt att hundar ibland tycker att det är jobbigt när okända hundar kommer nära inpå. Det finns vissa saker man kan göra för att hjälpa sin hund i de situationerna, för att förhindra att hunden går upp i stress eller gör ett utfall. Nedan har jag listat två tillvägagångssätt som jag tycker är väldigt bra:

  • Gå i en båge – genom att ta ut avståndet och gå i en båge så blir det inte lika hotfullt att passera en annan hund som om man hade gått rakt på. Det är en lugnande signal att gå i båge, många hundar använder den signalen när de träffar andra hundar när de är lösa. Det är ett sätt att visa att man har goda intentioner och inte vill gå in i konflikt.
  • Byt riktning – att byta riktning är ett bra sätt att hantera möten som hunden tycker är svåra. Det behöver inte vara en stor förändring, ofta kan det hjälpa genom att ta några steg åt ett annat håll. Det kan vara mycket effektivt för en hund som blir osäker vid möten, den behöver inte gå rakt emot den andra hunden vilket på hundspråk är en hotfull signal.

You Might Also Like