Tankar & Reflektioner

Hitta balansen i hundens liv

En insikt som jag har fått genom hundpsykologutbildningen är vikten av att hitta en balans i hundens liv. När man arbetar med hundar som har olika problem är det viktigt att utöver själva problemet se till att det finns en balans. För att hitta det behöver man tillgodose hundens alla behov. Då tycker jag att det är jätteviktigt att ta hänsyn till hundens ursprung. Om man exempelvis har köpt en hund som har avlats för jakt, så behöver jaktbehovet tillfredsställas. Det behöver nödvändigtvis inte innebära praktiskt jakt för alla individer, men behovet behöver tillgodoses.

Alla individer behöver motion och mental aktivering. Jag tror att de raser som är avlade för att utföra ett specifikt arbete behöver mer än bara aktivering, de behöver arbeta och utmanas mentalt. Om man upplever att det finns en obalans i hundens liv rekommenderar jag att man funderar lite över hur de olika delarna ser ut. Det är kanske nödvändigt att ta bort eller lägga till något för att hitta en bra balans.

  • Hur mycket motion får min hund varje dag?
  • Vilken motionsform?
  • Hur ofta aktiverar jag min hund och hur länge?
  • Vilken typ av aktivering?

Om man tycker att det är svårt att avgöra rekommenderar jag att man tar kontakt med en instruktör eller hundpsykolog som kan hjälpa till att stötta och vägleda.

 

You Might Also Like