Tankar & Reflektioner

Låt hunden lyckas när ni tränar

Jag tycker att det är bra att tänka på att låta hunden lyckas när ni tränar olika saker. Då behöver man börja på en lagom nivå som hunden klarar av, för att få ett så bra resultat som möjligt! Det kan vara lätt att gå för fort fram om man har ett tydligt mål, men för att få ett stabilt resultat så är det viktigt att tänka på att dela upp träningen i olika steg och öka svårighetsgraden efter hand. För att hunden ska tycka att det är roligt att träna så tror jag att den behöver lyckas så mycket som möjligt. Det bygger hundens självförtroende, motivation och stärker ert samarbete.

 

 

You Might Also Like