Tips & Trix

Har du hört talas om BPH?

BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund är framtaget för att beskriva hundars mentalitet och personlighet! Det är inget prov där hunden kan bli underkänd. Ägaren och hunden går en bana tillsammans som är indelad i åtta olika moment. Hunden hamnar i olika situationer där man undersöker hur den reagerar på exempelvis möte med en främmande person, hur intresserad hunden är av att leka och hur hunden reagerar på skrammel. Det krävs inga förkunskaper, all information får man på plats av en testledare som går med och antecknar hur hunden reagerar i de olika situationerna.

Jag tycker att det är väldigt bra att BPH finns! Hundägare får en bild av hundens mentalitet och personlighet, det hjälper även uppfödare i deras avelsarbete.

Tycker du att det låter intressant? Du kan läsa mer här: www.skk.se

 

 

You Might Also Like