Tips & Trix

Aktivering – balansgång

Jag tycker det är jättebra att träna hundens balans och kroppskontroll genom balansgång. Hunden behöver fokusera och för en osäker hund höjer det självförtroendet att klara av en svår balansgång. Jag låter Eddie balansera på olika saker när vi är ute och går, till exempel stockar och stenar. Mitt tips är att tänka på att börja lätt, hitta en låg platt sten som hunden får gå upp på. I takt med att den får bättre balans och kontroll kan man utmana hunden genom att balansera på lite svårare saker. Det är också viktigt att se till att det man ber hunden hoppa upp på inte har vassa kanter som den kan göra sig illa på.

Eddie balanserar på en stock.

You Might Also Like