Tankar & Reflektioner

Hundträning och tajming

I vissa inlärningsmoment är det extra viktigt att få till tajmingen. För att hunden ska förstå var någonstans det blev rätt, vilket beteende den blev belönad för! Det kan vara lite klurigt att hinna belöna hunden exakt när den gör det vi vill att den ska göra. För att göra det lättare för hunden är det jättebra att använda någon form av belöningssignal, det kan vara ett ord/fras eller ett ljud som signalerar ”nu blev det rätt”.

En klicker är en liten dosa med en knapp på, när man trycker på knappen så avger den ett klickljud. Ljudet fungerar som belöningssignal och låter likadant varje gång, det är ett användbart verktyg i hundträning. Det är viktigt att tänka på att belöningssignalen inte är själva belöningen. Det är därför viktigt att ALLTID belöna hunden direkt efter.

 

You Might Also Like