Tankar & Reflektioner

Frisignal

Har du en frisignal, ett ord/fras som talar om för hunden att ”nu är övningen klar”? Jag tycker att det är jättebra att tänka på att använda någon form av frisignal. Till Eddie säger jag ”hopp och lek”, vilket betyder att övningen är slut. Fördelen med att använda en frisignal är att det underlättar och blir tydligare för hunden.

Ett exempel på en övning där jag tycker att det är väldigt bra att använda en frisignal är sitt, stanna kvar. För mig är målet att hunden lär sig att sitta och vänta tills den får nästa signal. Det är en väldigt bra övning som man kan använda i många vardagliga situationer. När jag ber Eddie att sitta och vänta vill jag kunna gå fram och belöna honom flera gånger med en godisbit och att han sitter kvar tills jag säger ”hopp och lek”. Det är lätt att hunden tar belöningen/godisbiten som tecknet på att övningen är klar. Genom att träna in en frisignal från början så har man möjlighet att gå fram och belöna hunden flera gånger, så att den inte avslutar övningen själv utan väntar på frisignalen.

 

 

 

You Might Also Like