Mina sponsrade inlägg

Spännande forskning

Inlägg i samarbete med Agria Djurförsäkring. Jag tycker att det är väldigt viktigt med forskning, det är forskningen som bidrar till att utveckligen går framåt! Vi uppdateras med kunskap som ger positiva effekter för våra djur. Agria Djurförsäkring sponsrar många spännande forskningsprojekt, här är några av dem som kommer att genomföras under 2018.

  • Trubbnosade hundraser
    En nordisk studie vid SLU ska genomföras för att möjliggöra en förändring i anatomin hos trubbnosade hundraser. Insamling av data och prover från ett stort antal hundar ska på sikt minska benägenheten för luftvägsproblem (BOAS). Även studier av avelsdjur och genetiska faktorerna ingår. Ansvarig forskare är seniorprofessor Åke Hedhammar.
  • Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund
    Etologen Kenth Svartberg ska analysera data från BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund) med målsättning att finna personlighetsdrag och utifrån denna analys utveckla en affektbaserad modell för personlighet hos hund.
  • Hundens inflytande på vår hälsa
    Hundens inflytande på människors fysiska och psykiska hälsa ska studeras under ledning av professor Frode Lingaas, Norge. Analysen ska se sambandet mellan hund och mänsklig hälsa och dödsorsak med hjälp av 50 000 människors livsstil, motion, rökning, hälsa/ohälsa och hundhållning.

Du kan läsa mer på Agrias hemsida: www.agria.se

 

You Might Also Like