Tips & Trix

Vilka sjukdomar vaccinerar vi våra hundar mot?

I grundvaccinet som ges till valpar i Sverige ingår tre olika sjukdomar.

  • Valpsjuka
  • Smittsam leverinflammation
  • Parvovirus 

De ges i samma spruta när valpen är 7-8 veckor gammal, därefter fylls det på vid 12 veckors ålder. Hunden bör sedan vaccineras igen när den är ett år gammal och därefter i intervaller om två till tre år. Förutom grundvaccinet så finns det en annan sjukdom som är bra att vaccinera mot -Kennelhosta. Det är en vanlig sjukdom men den är inte lika allvarlig som de som ingår i grundvaccinet. Det är bra att tänka på att vaccinera mot Kennelhosta om man bor i en miljö där det rör sig många hundar. Hunden kan bli sjuk trots att den är vaccinerad, men vanligtvis blir symtomen mycket lindrigare. Vaccin mot kennelhosta behöver fyllas på varje år!

Om man ska ta med sig sin hund utomlands behöver man vaccinera mot Rabies. Du kan läsa mer om Rabies på Jordbruksverkets hemsida: www.jordbruksverket.se

(Källa: Svenska Kennelklubben)

You Might Also Like