Tips & Trix

Varför träna tricks?

Jag håller just nu en trickskurs! Det är verkligen en jätterolig kurs att hålla.

Varför ska man träna tricks med sin hund?

Genom träningen skapar man ett gemensamt språk, man gör något roligt tillsammans med sin hund, stärker relationen och ger hunden bra mental stimulans. Om man har en hund som är lite osäker kan tricksträning hjälpa till att höja självförtroendet. Det finns massor av olika tricks att lära sin hund, det är endast fantasin som sätter gränser! Jag tycker om att lära in tricks som man kan ha nytta av i vardagliga situationer, exempelvis lära sin hund att hämta saker eller stänga luckor. Det är även nyttigt för hunden att lära sig tricks där den får träna balans och kroppskontroll.

Det finns flera sätt att lära sin hund saker, men genom att använda någon form av markör när man tränar antingen en verbal (ett ord eller ljud) eller klicker blir det tydligare för hunden var någonstans i processen som det blev rätt! Så att man förstärker rätt beteende, alltså det man vill se mer av. I vissa tricks kan man låta hunden testa sig fram, arbeta självständigt och bygga upp tricket stegvis. I andra trick behöver man hjälpa hunden mer genom att exempelvis arbeta med en godisbit som hunden får följa efter. Det är individuellt hur processen ser ut, vissa hundar testar sig fram direkt medan andra behöver lite mer tid och hjälp innan de förstår konceptet. Det är viktigt att tänka på att anpassa nivån så att det blir lagom svårt, se upp så att hunden inte blir frustrerad! Och ta många pauser, dela upp träningspassen. Arbeta med smarrigt godis i små bitar som belöning (eller den belöning som din hund tycker om allra mest).

Här är några tricks som jag har lärt Eddie.

  • Snurra
  • Sitt vackert ”kanin”
  • Spela död
  • Target i handen
  • Stänga luckor
  • Hämta saker på golvet som matte har tappat
  • Städa undan sina leksaker
  • Puss
  • Hjälpa matte av med strumporna
  • Vinka hej då

You Might Also Like